LETS CRUISE POLAND – 2018 CHARITY EVENT

LET'S CRUISE POLAND - Płyniemy Polsko

The Plyniemy Polsko 'Let's Cruise Poland' is an annual event. This year the trek began on the Vistula River, the longest river in Poland.

Płyniemy Polsko

The next edition of the charity event called “Let’s Cruise Poland’ will begin in Ustron, Poland.

This fundraiser is to raise money to help in the rehabilitation of physically challenged children.

The Rally moves around Poland.

LETS CRUISE POLAND – 2018 CHARITY EVENT

THE RALLY
The start of the Rally is on the Vistula River by the Baltic Sea. Personal Water Craft operators will navigate the river and return to the city of Oder. The rally has 10 double teams participating.

On Staurday April 28 in Ustron, the safety presentation and orientation commences.

The teams begin the rally on April 29 (Sunday) from Krakow at 9:00am.

The Vistula river is the longest on in Poland. Event organizers decided they would start their campaign in Ustron and the teams would commence this arduous campaign. Kornel Pajak is the main coordinator of the project from the Yacht Club Rybnik.

ORIENTATION
During the orientation in Ustron there will be plenty of attractions and surprises for all who will go to the canoe pond in the City Center.

The launch of the team Personal Water Craft will start at 1:00pm, then the teams and institutions involved in the campaign will be presented.

At 2:00pm a symbolic start is planned.

"The event will have a picnic character, during which you will be able to take advantage of children's attractions, listen to music and watch an amazing flyboard show performed by Polish champions" - explains Katarzyna Czyż-Kaźmierczak. Head of the Department of Promotion, Culture, Sport and Tourism of the City Office in Ustroń.

CONCERT
However, these are not all surprises that have been prepared by the organizers.

"The presence of three-time European Champion in car rallies Kajetan Kajetanowicz and renowned Youtuber Rezi, who also support this charitable undertaking, confirmed their presence."

Around 2.30 pm, the event will be graced by a concert by the band Znaki Czasu, which will present in its repertoire a dedicated song "Płniemy Polsko".

The whole event will take place from 13:00 to 17:00 on a canoe pond in Ustroń.

K38 Poland is providing water safety organization for the Rally.
We encourage you to participate and contact:

Kornel Pająk, main action coordinator, tel. 792 212 007
Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, Head of the Department of Promotion, Culture, Sport and Tourism UM Ustroń, tel. 600 964 931

Kolejna edycja akcji charytatywnej „Płyniemy Polsko” będzie miała swój prolog w Ustroniu.

Po raz kolejny w Ustroniu odbędzie się symboliczny start akcji charytatywnej „Płyniemy Polsko”, która w tym roku będzie miała nieco zmienioną formułę, ale cel główny pozostaje cały czas ten sam tj. zebranie funduszy na pomoc w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci.

Tegoroczne „Płyniemy Polsko” odbędzie się w formie rajdu wokół Polski, w pierwszej kolejności rzeką Wisłą, dalej Bałtykiem i powrót Odrą. W rajdzie weźmie udział aż 10 dwuosobowych ekip.
Ekipy wystartują 29 kwietnia (niedziela) z Krakowa o godz. 9:00 a dzień wcześniej tj. 28 kwietnia (sobota) w Ustroniu nastąpi ich prezentacja.

„To w Beskidach bierze swój początek najdłuższa rzeka Polski, dlatego też zdecydowaliśmy , że to właśnie w Ustroniu symbolicznie rozpoczniemy naszą akcję i zaprezentujemy ekipy, które podejmą się tego karkołomnego wyczyny” – mówi Kornel Pająk z Yacht Clubu Rybnik, główny koordynator projektu Płyniemy Polsko.

Podczas prologu w Ustroniu nie zabraknie atrakcji i niespodzianek dla wszystkich którzy wybiorą się nad staw kajakowy w centrum miasta.

Wodowanie skuterów rozpocznie się o godz. 13:00, następnie zaprezentowane zostaną ekipy i zaangażowane w akcję instytucje.

O 14:00 planowany jest symboliczny START.

„Wydarzenie będzie miało charakter pikniku, podczas którego będzie można skorzystać z atrakcji dla dzieci, posłuchać muzyki i obejrzeć niesamowity pokaz flyboardu w wykonaniu mistrzów Polski” – wyjaśnia Katarzyna Czyż-Kaźmierczak Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Ustroniu.

To jednak nie wszystkie niespodzianki, które zostały przygotowane przez organizatorów.

„Swoją obecność potwierdzili trzykrotny Mistrz Europy w rajdach samochodowych Kajetan Kajetanowicz i znany youtuber Rezi, którzy również wspierają to charytatywne przedsięwzięcie.”

Około godziny 14.30 wydarzenie uświetni koncert zespołu "Znaki Czasu" który zaprezentuje w swoim repertuarze dedykowany utwór "Płyniemy Polsko".

Całość imprezy odbędzie się od 13:00 do 17:00 na stawie kajakowym w Ustroniu.

Zachęcamy do udziału i kontaktu:

Kornel Pająk, główny koordynator akcji, tel. 792 212 007
Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM Ustroń, tel. 600 964 931