K38 Poland in 2023

K38 POLAND in 2023
Wraz z uczestnikami rajdu Płyniemy Polsko rozpoczęliśmy sezon motorowodny 2023.

K38 Poland

Płyniemy Polsko
Praca z przyczepą, wodowanie jednostki w przygodnym terenie, to również element naszych szkoleń. Ta umiejetność również wymaga przygotowania i przećwiczenia aby przebiegała szybko i sprawnie bez zbędnych komplikacji. Na terenie działania OSP Choczewo brak jest portów i przystani oraz slipów, a wodowanie jednostki zawsze wykonywane jest z brzegu.

Working with a trailer, watering the unit in an adventurous terrain is also an element of our training. This skill also requires preparation and practice so that it runs fast and efficiently without unnecessary complications. In the area of OSP Choczewo there are no ports and harbors and slips, and the watering of the unit is always done from the shore.

ospchoczewo

Dekontaminacja RWC oraz PPE, to stały element pracy na lądzie, po pracy na wodzie. To nie tylko trwałość i żywotność sprzętu ale też nasza higiena i nasze zdrowie.

Decontamination of RWC and PPE is a permanent part of working on land, after working on water. It’s not only the durability and durability of the equipment but also our hygiene and our health.

We will be updating you as we get on the water to train!

K38 Poland Facebook Page

For course inquires please contact: JakubFriedenberger@gmail.com

Posted in Uncategorized.